Klientai

Klaipėdos jūrų krovinių kompanija “Bega”

/

/

Laivų krovos akcinė bendrovė “Klaipėdos Smeltė”

/

/

AB “Lietuvos Geležinkeliai”

/

/

AB “Akmenės cementas”

/

/
UAB “Fima”

/

/

UAB “Alkesta”

/

/

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (KVJUD)

/

/

/