Apie mus

Transporto ekonomika – viena sparčiausiai besiplėtojančių Lietuvos ūkio šakų, kurios plėtra nulemta pačios mūsų šalies geografijos. Būdami tarp Rytų ir Vakarų Europos nuo seno esame viena iš pasaulio kryžkelių, kurioje susitinka automobilių, geležinkelių, oro ir vandens transporto keliais vykstantys žmonės bei gabenami kroviniai. Šiandien būdami Europos Sąjungos šalimi esame matomi kaip strategiškai svarbi transporto logistikos vieta, užtikrinanti sąlygas laisvam prekių judėjimui ne tik bendrijos viduje, bet ir jai nepriklausančių šalių rinkose.

UAB „AVGO Group“ Lietuvos įmonėms teikia paslaugas, padedančias užsitikrinti tikslią orientaciją transporto sektoriaus veiklą reglamentuojančiuose nacionaliniuose ir Europos Sąjungos teisės aktuose, gauti aktualią informaciją apie pokyčius bei tendencijas šioje srityje. Prekės, kurias įsigyja mūsų bendrovės klientai, padeda užtikrinti jų teikiamą transporto paslaugų saugumą ir atitikimą reikalavimams. Todėl pagrindinis mūsų veiklos tikslas – skatinti Lietuvos transporto verslo plėtrą bei jo teikiamų paslaugų kokybę.Įsikūrę 2008 m. bei įsitvirtinę kaip transporto kompetencijos ir informacijos centras, šiandien savo raidą matome taip pat ir prekybos paslaugų srityje.

Daugiau apie mūsų teikiamas paslaugas skaitykite čia.