Mokymai

2013 12 12

Geležinkelio kelių techninė priežiūra ir eksploatacija

Vieta: Vilnius Kaina: 340 Lt

Seminaro metu klausytojai bus supažindinami su geležinkelio kelio statinių priežiūros tvarka, geležinkelio kelio įrengimo ir priežiūros reikalavimais (normos ir leistinos nuokrypos), su iešmų elementų ir bėgių defektais bei pažeidimų klasifikatoriais. Dalyviai taip pat bus mokomi, kaip laiku aptikti gedimus ir juos pašalinti bei likviduoti kelio, statinių ir įrenginių gedimų priežastis, supažindinami su saugaus traukinių eismo užtikrinimo tvarka remontuojant kelią, priimant geležinkelio kelią po remonto darbų.

Papildoma informacija:

  • Kiekvienam praktinių mokymų dalyviui suteikiama metodinė medžiaga ir visos seminarui reikalingos medžiagos;
  • Seminaro dalyviai vaišinami kava, arbata.
  • Baigusiems mokymo kursą, išduodami pažymėjimai, kuriuose fiksuojamos įgytos žinios.

Mokymų metodai: Mokymai vyks auditorijoje pasitelkiant naujas interaktyvias edukacines priemones.

Trukmė: 6 ak. val.