Studijos

Europos Komisijos Energetikos ir transpoto generalinio direktorato užsakymu atliktos studijos

Šios studijos yra laikomos autorinių teisių subjektu. Jos buvo atliekamos Europos Komisijos Energetikos ir transporto generalinio direktorato užsakymu ir išreiškia organizacijos, kuri jas atliko, nuomonę, kuri niekada nebuvo priimta ar kokiu nors kitokiu būdu patvirtinta Europos Komisijos. Jomis neturėtų būti remiamasi kaip Europos Komisijos ar Energetikos ir transporto generalinio direktorato nuomone. Europos Komisija neatsako už studijoje pateiktos informacijos tikslumą ir neprisiima atsakomybės už galimą informacijos panaudojimą.

Autorinės šių studijų teisės priklauso Europos Bendrijoms.

Rinkliavos už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra 2008 metais

Tyrimas apie baudų sistemą geležinkelių pramonėje

Mokymai geležinkelių sistemoje 2020