Teisės aktai

Naujausi aktai

Tipas: Įsakymai

Šaltinis: Valstybinė geležinkelio inspekcija

Data: 2010-06-29

Numeris: V-196

Traukinio mašinistų egzaminuotojų pripažinimo tvarkos, egzaminuotojams ir egzaminams keliamų reikalavimų bei egzaminavimo tvarkai keliamų reikalavimų aprašas

Traukinio mašinistų egzaminavimo tvarkai keliamų reikalavimų aprašas

Tipas: Kita

Šaltinis: Valstybinė geležinkelio inspekcija

Data: 2010-04-12

Numeris:

Geležinkelių riedmenų identifikavimo atmintinė

Atmintine

Tipas: Įsakymai

Šaltinis: Susisiekimo ministerija

Data: 2010-03-16

Numeris: Nr. 3-163

Traukinių mašinistų mokymo programų reikalavimai

Traukinių mašinistų mokymo programų reikalavimai

Tipas: Įsakymai

Šaltinis: Valstybinė geležinkelio inspekcija

Data: 2010-01-28

Numeris: V-27

Užmokesčio dydis už viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teikiamas papildomas paslaugas 2011-2012 m.

Užmokesčio dydis už papildomas paslaugas 2011-2012 m.

Tipas: Įsakymai

Šaltinis: Statistikos departamentas

Data: 2009-12-28

Numeris: DĮ-305

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas dėl Krovinių vežimo geležinkelių transportu statistinės ataskaitos formos

Dėl Krovinių vežimo geležinkelių transportu statistinės ataskaitos formos patvirtinimo

Priedas

Tipas: Nutarimai

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Data: 2009-12-23

Numeris: 1802

Dėl Neatidėliotinų veiksmų, kuriuos būtina atlikti įgyvendinant projektą “Rail Baltica”, plano patvirtinimo

Dėl Neatidėliotinų veiksmų, įgyvendinant projektą “Rail Baltica”, plano

Tipas: Ataskaitos

Šaltinis: Europos Komisija

Data: 2009-12-18

Numeris: SEK(2009)1687

Antroji geležinkelių transporto rinkos plėtros priežiūros ataskaita Tarybai ir Europos parlamentui

Antroji geležinkelių transporto rinkos plėtros priežiūros ataskaita

Tipas: Reglamentai

Šaltinis: Europos Komisija

Data: 2009-12-03

Numeris: (ES) Nr. 36/2010

Europos Komisijos reglamentas (ES) Nr. 36/2010 dėl traukinio mašinisto pažymėjimų, papildomų sertifikatų, patvirtintų papildomų sertifikatų nuorašų ir prašymo išduoti traukinio mašinisto pažymėjimą formų Bendrijos modelių pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/59/EB

Europos Komisijos reglamentas (ES) Nr. 36/2010

Tipas: Sprendimai

Šaltinis: Europos Bendrijų Komisija

Data: 2009-06-05

Numeris: 2009/460/EB

Europos Bendrijų Komisijos sprendimas dėl bendrojo saugos būdo, kaip įvertinti pasiektus saugos tikslus, priėmimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/49/EB 6 straipsnį

Europos Bendrijų Komisijos sprendimas dėl bendrojo saugos būdo

Tipas: Įsakymai

Šaltinis: Susisiekimo ministerija

Data: 2009-06-02

Numeris: 3-237

Dėl įgaliojimų suteikimo Valstybinei geležinkelio inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos (dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti)

Dėl įgaliojimų suteikimo Valstybinei geležinkelio inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos