Švietimo ir mokslo įstaigosmy resized image

Kauno technologijos universitetas

Informacija apie bakalauro ir magistrantūros studijas bei mokslinius tyrimus Kauno technologijos universitete

Studijų programa – Susisiekimo keliai ir statiniai

Profesinė kvalifikacija: Inžinierius
Įgyjamas kvalifikacinis laipsnis: Transporto inžinerijos profesinis bakalauras

Studijų programa – Geležinkelių eksploatavimas

Profesinė kvalifikacija: Inžinierius
Įgyjamas kvalifikacinis laipsnis: Transporto inžinerijos profesinis bakalauras

my resized image

Studijų programa – Geležinkelio riedmenų eksploatavimas ir remontas

Profesinė kvalifikacija: Inžinierius
Įgyjamas kvalifikacinis laipsnis: Transporto inžinerijos profesinis bakalauras

Studijų programa – Geležinkelių automatikos sistemos

Profesinė kvalifikacija: Inžinierius
Įgyjamas kvalifikacinis laipsnis: Transporto inžinerijos profesinis bakalauras

Studijų programa – Transporto informacinės sistemos

Profesinė kvalifikacija: Inžinierius
Įgyjamas kvalifikacinis laipsnis: Informatikos inžinerijos profesinis bakalauras

my resized image

Istorija

Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultetas – tai senas transporto specialistų rengimo tradicijas turinti mokymo įstaiga. 1948 m. įkurtas Vilniaus geležinkelių transporto technikumas. Reorganizavus technikumą ir vakarinį Leningrado geležinkelio instituto filialą, 1991 m. įkurta Vilniaus aukštesnioji transporto mokykla. 2001 m. jai suteiktas žymaus geležinkelių ir tiltų inžinieriaus Petro Vileišio vardas.

Užsakomieji moksliniai darbai VGTU geležinkelių transporto katedroje

Tarptautinės mokyklų tobulinimo programos projektas „Moksleivių, gyvenančių kaimo vietovėse ir miestų priemiesčiuose bei neįgaliųjų moksleivių pavėžėjimas 2001-2001 mokslo metais ir pokyčių prognozavimas iki 2005 metų“ (2002). Užsakovas: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Vadovas: Leonas Povilas Lingaitis. Vykdytojai: Gintautas Bureika, Gediminas Vaičiūnas. Sudaryti moksliškai pagrįsti „geltonųjų“ autobusiukų naudojimo tikslingumo kriterijai ir gauti tokie rezultatai: 1) [...]

VGTU moksliniai darbai geležinkelių transporto temomis

Energetinių resursų taupymo krypčių tyrimas Lietuvos geležinkelyje (2001). Vadovas: Leonas Povilas Lingaitis. Surinktų statistinių duomenų pagrindu atlikta išsami energetinių resursų panaudojimo analizė. Paskaičiuotas sąnaudų efektyvumas, nustatyti racionalūs naudojimo būdai ir būtinos priemonės jiems pasiekti. Patikslintos įvairių energetinių sąnaudų skaičiavimo metodikos. Sudaryta pagrindinių energetinių resursų taupymo sistema. Traukos riedmenų (šilumvežių) aširačių dėvėjimosi pobūdžio ir intensyvumo tyrimas [...]

Geležinkelių transporto katedros istorija

Geležinkelių transporto katedra pradėjo savo veiklą 1994 m. rugsėjo 1 d. Katedros įkūrėjas ir pirmasis vedėjas buvo prof. habil. dr. Leonas Povilas Lingaitis. Nuo 1998 m. iki 2001 m. katedrai vadovavo doc. dr. Rimantas Subačius. Nuo 2001 m. iki šiol katedrai vadovauja prof. L. P. Lingaitis.