Studijos

Pagrindinių parametrų, užtikrinančių 1 520 mm ir 1 435 mm vėžės geležinkelių sistemų suderinamumą, analizė

Pagrindinių parametrų, užtikrinančių techninį ir eksploatacinį 1 520 mm ir 1 435 mm vėžės geležinkelių sistemų suderinamumą ties Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) ir Europos Sąjungos (ES) siena, analizė

Bėgių keliamo triukšmo apmokestinimo analizė

Prielaidų bėgių keliamo triukšmo apmokestinimui analizė

Europos Komisijos Energetikos ir transpoto generalinio direktorato užsakymu atliktos studijos

Rinkliavos už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra 2008 metais
Tyrimas apie baudų sistemą geležinkelių pramonėje
Mokymai geležinkelių sistemoje 2020

SAMRAIL geležinkelių eismo saugos dokumentai

Europinės organizacijos SAMRAIL dokumentai, susiję su Europos geležinkelių Saugos direktyvos įgyvendinimu.

Ilgalaikės (iki 2030 metų) Lietuvos susisiekimo sistemos plėtros strategijos rengimas

Rekomendacijos Ilgalaikės (iki 2030 metų) Lietuvos susisiekimo sistemos plėtros strategijos gairėms parengti (1 dalis, rekomendacijų santrauka) Rekomendacijos Ilgalaikės (iki 2030 metų) Lietuvos susisiekimo sistemos plėtros strategijos gairėms parengti (2 dalis, analitinė medžiaga)

Lietuvos geležinkeliai

Lietuvos geležinkeliai: kaip ir kada reformuosime

Geležinkelio „Rail Baltica“ galimybių studija

Geležinkelio „Rail Baltica“ galimybių studija. Svarbiausios išvados ir rekomendacijos