Kalendorius

Vasaris

29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Visi mokymai

2013 09 06

Žemės sankasos statyba ir priežiūra

Vieta: Vilnius

Kaina: 370 Lt

Seminaro metu nagrinėjami klausimai: Sankasos konstrukcijos ir jos dalys; Sankasoms supilti naudojami gruntai; Sankasos geometrija; Sankasą veikiančios jėgos; Geosintetinių medžiagų panaudojimas, sustiprinant žemės sankasą; Geležinkelio sankasos ir jos įrenginių priežiūros reikalavimai, defektai, deformacijos; Geležinkelio sankasos pažeidimai ir jų atsiradimo priežastys bei šalinimo būdai; Sankasos priežiūros darbų planavimas ir organizavimas.

2013 09 17

Derybų vedimo principai, strateginis mąstymas, įtaigus bendravimas

Vieta: Vilnius

Kaina: 320 Lt

Derybų organizavimas ir vykdymas yra labai svarbi kasdieninio įmonių vadovų darbo dalis: nuolatinė sprendimų, tinkamų darbuotojams paieška, atstovavimas derybose su užsienio partneriais ar potencialiais klientais. Vadovams kasdien tenka priimti svarbius sprendimus. Neretai sprendimų priėmimui priimti tenka dalyvauti derybose. Priimama vadovo pozicija neretai nulemia derybų baigtį, o tai gali lemti visos įmonės ateitį. Seminaro tikslas – [...]

2013 09 19

Betono ir armatūros mechaninės ir konstrukcinės savybės pagal Euronormas

Vieta: Vilnius

Kaina: 330 Lt

UAB „AVGO Group“, siekdama prisidėti prie darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo bei žinių gilinimo, kviečia Jūsų įmonės atsakingus darbuotojus į seminarą. Seminaro metu nagrinėjamos temos: 1.Betono: klasifikacija, stipruminės savybės, savybių rodiklių charakteristinės reikšmės, ilgaamžiškumas ir aplinkos poveikių klasės. 2.Betono deformacinės savybės: betono įtempių deformacijų diagramos, tamprumo modulis, temperatūrinis plėtimasis, susitraukimas, tiesinis ir netiesinis valkšnumai. 2.1.Susitraukimo įtaka gelžbetoninių [...]

2013 09 24

Geležinkelių signalizacijos įrenginių priežiūros organizavimas, valdymas ir kontrolė

Vieta: Vilnius

Kaina: 370 Lt

UAB „AVGO Group“, siekdama prisidėti prie darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo bei žinių gilinimo, kviečia Jūsų įmonės atsakingus darbuotojus į seminarą. Seminaro metu nagrinėjamos temos: 1. Signalizacijos įrenginių priežiūros apibūdinimas. 2. Signalizacijos įrenginių priežiūros darbų organizavimas. 3. Metinis bei keturių savaičių planai-grafikai; darbų planas. 4. Sąryšio tikrinimas. 5. Šviesoforų priežiūra. 6. Iešmų priežiūra. 7. Bėgių grandinių priežiūra. [...]

2013 09 27

Praktinės logistikos įvadas pradedantiesiems

Vieta: Vilnius

Kaina: 350 Lt

Logistikos ekspedicinėje veikloje kone svarbiausias sėkmę lemiantis veiksnys yra profesionalus personalas. Įmonės samdydamos naujus darbuotojus dažniausiai remiasi kandidatų asmeninėmis savybėmis dažniausiai komunikabilumu, kruopštumu, tačiau ar kandidatas yra tinkamas darbui išryškėja po kelių mėnesių, kuomet darbuotojas yra specialiai apmokamas ir pabando savarankiškai padirbėti. Tai kainuoja įmonei papildomas laiko sąnaudas, kurių sąskaita neretai nukenčia įmonės atliekamų funkcijų [...]

2013 09 30

Dokumentų rengimo bei valdymo pagrindų kursai

Vieta: Vilnius

Kaina: 270 Lt

UAB „AVGO Group“, siekdama prisidėti prie darbuotojų tobulinimo bei žinių gilinimo, kviečia Jūsų įmonės atsakingus darbuotojus į seminarą. Seminaro metu bus apžvelgiami dokumentų etapai nuo jų parengimo iki paruošimo saugojimui. Seminaro metu nagrinėjamos temos: 1. Teisės aktai reglamentuojantys dokumentų valdymą, tvarkymą ir apskaitą. 2. Dokumentų rūšiavimas. 3. Dokumentų rekvizitai. 4. Dokumentų rengimo ypatumai pagal rūšis. [...]

2013 10 03

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos aktualijos rangovams

Vieta: Vilnius

Kaina: 350 Lt

UAB „AVGO Group“, siekdama prisidėti prie darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo bei žinių gilinimo, kviečia Jūsų įmonės atsakingus darbuotojus į seminarą. Seminaro metu nagrinėjamos temos: • Rangovų vieta ir reikšmė pastatų atnaujinimo procese; • Rangovų veiklos teisinis reglamentavimas; • Rangos darbų priežiūra ir kokybės kontrolė; • Rangos darbų finansavimas ir užbaigimas. (LR Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto [...]

2013 10 24

Asmenų, kurių darbas susijęs su geležinkelio transporto eismu, mokymai

Vieta: Vilnius

Kaina: 350 Lt

Darbuotojai, dirbantys šalia geležinkelio kelių bei riedmenų, privalo žinoti pagrindinius reikalavimus ir nuostatas, taikomas geležinkelių transporto darbuotojams, tam, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas geležinkelių transporto darbas, užtikrinta darbo bei eismo sauga. Todėl šiems darbuotojams yra būtina žinoti Techninio geležinkelių naudojimo nuostatus, Geležinkelių eismo ir signalizacijos taisykles. Taigi, šių mokymų tikslas – suteikti dalyviams kuo daugiau žinių [...]

2013 10 31

Krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovo mokymai

Vieta: Vilnius

Kaina: 350 Lt

Seminaro metu bus mokoma, kaip sukrauti medieną, metalo produkciją, birius, įpakuotus, neįpakuotus ir kitus krovinius į atviruosius ir dengtuosius vagonus bei įtvirtinti krovinius vagonuose pagal “Krovinių krovimo ir tvirtinimo taisyklių” reikalavimus.

2013 11 22

Traukos riedmenų techninė priežiūra ir remontas

Vieta: Vilnius

Kaina: 340 Lt

Mokymų metu aptarsime: Techninės priežiūros ir remonto darbų paskirtis; Pagrindiniai terminai; Riedmenų techninės priežiūros ir remonto sistema; Riedmenų  ridos (periodiškumo) nuo atlikto remonto (techninės priežiūros) iki kito remonto (techninės priežiūros) normos; Techninės priežiūros ir remonto darbų atlikimą reglamentuojantys techniniai dokumentai; Antros apimties techninės priežiūros (TP-2) paskirtis; Trečios apimties techninės priežiūros (TP-3) paskirtis; Pirmos apimties einamojo [...]