Kitos paslaugos

Projektų rengimas ir administravimas

Kreipkitės į mus, jei:
* Norite pretenduoti į Europos Sąjungos paramą, skirtą žmogiškųjų išteklių plėtrai, ir planuojate rengti atitinkamą paraišką;
* Jūsų projektas jau laimėjo konkursą ir ieškote profesionalų komandos, kompetetingų partnerių administruojant projektą.

Gervių projektavimas ir įrengimas

Atliekame visus reikalingus darbus manevravimo gervės įrengimui: Analizuojame bei įvertiname esamą eismo organizavimo tvarką kelyje; Pateikiame galimus  manevravimo gervės įrengimo būdus nuo paprasčiausio iki optimaliausio, nurodome kiekvieno varianto trūkumus bei privalumus; Parengiame techninę užduotį projektavimo darbams vykdyti pagal pasirinktą manevravimo gervės įregimo būdą; Projektuojame bei montuojame manevravimo gervę. Konsultuojame, vykdant tolimesnę jos eksploataciją; Atnaujiname  eismo [...]

Privalomoji kasmetinė šilumvežių apžiūra

Siūlome atlikti privalomąją techninę traukos riedmenų apžiūrą. Lietuvos Respublikoje, pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymą Nr. 297, geležinkelių riedmens valdytojas ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių privalo įvertinti kiekvieno valdomo geležinkelių riedmens, išskyrus vagoną, techninę būklę. Traukos riedmenys (šilumvežiai) privalo būti techniškai tvarkingi, garantuoti nenutrūkstamą darbą, saugų eismą [...]

Geležinkelių kelių išilginių profilių schemos

Visoje Lietuvoje atliekame geležinkelio kelio (privažiuojamojo, atvykimo ir išvykimo ir kt.) matavimus, parengiame ir suderiname geležinkelio linijos išilginius profilius, iešmų, kelių eksplikacijas. Pagal parengtus geležinkelio linijos išilginius profilius koreguojame Eismo organizavimo instrukcijas.

Techninės dokumentacijos rengimas

Rengiame įvairią dokumentaciją: Geležinkelių transporto saugos valdymo sistemas, atitinkančias Europos Sąjungos reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatyme. Privažiuojamųjų kelių eismo organizavimo, geležinkelio įrenginių naudojimo, bei kitas su geležinkelio transportu susijusias instrukcijas; Dokumentus, reikalingus gauti atestatui, suteikiančiam teisę atlikti geležinkelių riedmenų ir jų mazgų techninę priežiūrą ir remontą; Padedame paruošti dokumentus, reikalingus gauti [...]