Mokymai

2013 10 24

Asmenų, kurių darbas susijęs su geležinkelio transporto eismu, mokymai

Vieta: Vilnius Kaina: 350 Lt

Darbuotojai, dirbantys šalia geležinkelio kelių bei riedmenų, privalo žinoti pagrindinius reikalavimus ir nuostatas, taikomas geležinkelių transporto darbuotojams, tam, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas geležinkelių transporto darbas, užtikrinta darbo bei eismo sauga. Todėl šiems darbuotojams yra būtina žinoti Techninio geležinkelių naudojimo nuostatus, Geležinkelių eismo ir signalizacijos taisykles. Taigi, šių mokymų tikslas – suteikti dalyviams kuo daugiau žinių apie geležinkelių struktūrą, ribas, matmenis, gabaritus, kelio statinius, iešmus, pervažas, stoties valdymą, traukinių formavimą, manevrų organizavimą, darbų vietos atitvėrimą, signalizacijos įrenginius ir kitus, eismo saugai užtikrinti būtinus aspektus.

Mokymų pabaigoje darbuotojų žinios bus tikrinamos baigiamuoju egzaminu.

Papildoma informacija:

  • Kiekvienam praktinių mokymų dalyviui suteikiama metodinė medžiaga ir visos seminarui reikalingos medžiagos;
  • Seminaro dalyviai vaišinami kava, arbata.
  • Baigusiems mokymo kursą, išduodami pažymėjimai, kuriuose fiksuojamos įgytos žinios.
  • Į mokestį neįskaičiuotas egzamino laikymas (66 Lt mokestis mokamas Valstybinei mokesčių inspekcijai).